Beeld_560x280_GFT zwartwit.png

COMPOSTHOOP VS VUILNISWAGEN

 
 

GFT. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. De koffieprut, de bananenschil, of dat stukje pizza dat je net niet op kreeg gister. Voor ons is het allemaal afval, maar toch net even anders. Het is organisch. Als je het in de tuin gooit, verdwijnt het! Maar dat duurt wel even en ruikt niet altijd even fris. Je kan dan een composthoop maken. Dat gaat sneller en je kan er ook nog compost uit oogsten. Maar daar komen wel weer broeikasgassen bij vrij. Is het dan duurzamer om het te laten ophalen met de vuilniswagen? Dat vroeg Jupijn uit Amsterdam zich af. Aan ons om dit Duurzaamheid Dilemma op te lossen!

Dinc_picto_70_mens.png

mens

Beide opties scoren op deze indicator goed. De werkomstandigheden in Nederland in de afvalbranche zijn goed. Voor het thuiscomposteren gaan we ervan uit dat je lief bent voor jezelf. Emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid komen bij beide opties nauwelijks voor.

Dinc_picto_70_klimaat-e1518294486941.png

Klimaat

De optie ‘Vuilniswagen’ scoort op deze indicator beter. Als je GFT laat ophalen wordt er namelijk veel energie mee opgewekt. Dit zorgt voor minder behoefte aan energie uit aardgas en kolen. Dat levert op zijn beurt weer een flinke CO2-besparing op. Bij de composthoop daarentegen wek je geen energie op, maar komen er wel broeikasgassen vrij.

Dinc_picto_70_grondstof.png

Grondstoffen

Deze indicator is niet relevant voor deze vraag. GFT is namelijk een restproduct. Ook zijn de grondstoffen bij beide opties hetzelfde.

Dinc_picto_70_natuur-1.png

Natuur

Beide opties scoren op deze indicator redelijk. De natuur wordt weinig beïnvloed door het laten ophalen van GFT en het zelf composteren van GFT.

 

Weg met de composthoop, hallo biovergister!
 

Voor dit Duurzaamheid Dilemma vroegen wij ons af “Is het in Nederland duurzamer om GFT te laten ophalen of om GFT thuis te composteren?” Uit ons onderzoek blijkt dat het laten ophalen van GFT in Nederland duurzamer is. Dat komt misschien als een verrassing – zo’n composthoop voelt toch als een veel natuurlijker proces, terwijl die grote vrachtwagens alleen maar viezigheid uitstoten. Waarom is het laten ophalen dan duurzamer? Dat komt door de indrukwekkende installaties die ons afval verwerken.

 

De Drie Stromen van GFT

Als je jouw GFT niet thuiscomposteert maar het laat ophalen, kan het drie richtingen op. Het kan worden gecomposteerd, vergist of samen met het restafval worden verbrand. Met elk van deze drie richtingen wordt in Nederland energie opgewekt. Dus ook al belandt jouw GFT in het restafval, het voorkomt het stoken van kolen en aardgas. Die kilometers die een vrachtwagen dan rijdt om jouw afval op te halen, zijn minder dan de energie die er gemiddeld uit opgewekt kan worden. Dat komt uit onze berekening. Oftewel, zo’n composthoop in je tuin? Helemaal niet nodig. Laten we vooral zoveel mogelijk energie uit GFT halen met goede duurzame vergisters!

 

Wanneer geldt dit antwoord niet?

Als je energie op kan wekken met je eigen composthoop thuis, kan je een composthoop duurzamer maken.

 

Maar al dat heen en weer gerij van een vrachtwagen dan?

Er is inderdaad veel meer transport nodig voor het laten ophalen van GFT. Maar dat transport heeft een hele kleine impact in vergelijking met de energie die teruggewonnen kan worden uit GFT door het te verbranden en door er biogas van te maken.

flowchart grijs-rood 560 x 280-01-01.jpg

In deze flowchart zie je welke producten en processen wij voor onze berekening precies hebben gebruikt.