Officiële gegevens stichting

 

Stichting Duurzaamheid Informatie Centrum (DiNC)
Vestigingsadres: Oost Indiëstraat 2, 2013 RP Haarlem

Rekeningnummer: NL71 TRIO 0254 7468 53
Op naam van: Duurzaamheid Informatie Centrum
Kvknummer: 64110265
BTW-nummer: 855526336B01
RSIN: 855526336

Het bestuur van Stichting DiNC bestaat uit:

  • Soesja van Wijgerden (Voorzitter)
  • Maria Louise van Zelst (Penningmeester)
  • Sanne Nusselder (Secretaris)

De doelstelling en het beloningsbeleid van Stichting DiNC zijn terug te vinden in de statuten.

Het jaarverslag en financieel jaarverslag zijn hier beschikbaar aan het eind van elk boekjaar.